Garanties

SKH - KOMO
Attest - met - produktcertificaat onder nummer: 32.501
www.skh.org

Stichting Keurhout
Onder nummer: 020
www.keurhout.nl

Politie Keurmerk veilig wonen
Weerstandsklasse 2 volgens de norm NEN 5096

SKH Stichting Keurhout            KOMO

stelwerk -

prefabmontage -

fundering -

prefabbeton -

kozijnen -

montage -

utiliteitsbouw -

woningbouw -

verbouw -

aanbouw -

restauratie -

renovatie -

betonwerk -

timmerwerk -

bouwkundig tekenwerk -

gevelbekleding -